Paslaugos

Atsižvelgiant į esamą ekonominę situaciją Lietuvoje,
siūlome Jums sutaupyti pasinaudojant mūsų
apskaitos tvarkymo paslaugomis.

Buhalterinės apskaitos paslaugos


1. Pirminių dokumentų apdorojimas
pirminių dokumentų surinkimas ir tvarkymas, apskaitymas;
suminė/vienetinė sandėlio apskaita

2. Ilgalaikis turtas
ilgalaikio turto apskaita, ekspoatacijos aktai, nusidevėjimo suvestinės ir kt.

3. Darbo užmokestis
darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą. Mokesčių apskaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą.

4. Buhalterinės ataskaitos vadovui
Metinės finansinės ataskaitos (pelno (nuostolio) ataskaita, balansas, pinigų srautai, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos ir kt.).
Kitos finansinės ataskaitos
Atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitos

5. Ataskaitų kontrolės institucijoms ruošimas ir pristatymas
mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos ( PVM, gyventojų pajamų mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, avansinio pelno mekesčio ir kt.)
ketvirtinės SoDros ataskaitos.
kitos pažymos, VMI, SoDros, Statistikos departamento ataskaitos.

Kitos paslaugos

konsultacijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
įmonių registravimas, pertvarkymas, reorganizavimas;
registravimas PVM mokėtoju;
metinių gyventojų pajamų deklaracijų pildymas;
konsultacijos verslo planų klausimais ir verslo planų rengimas:
verslo planus įmonėms steigti,
verslo planus reikiamai paskolai gauti,
verslo planus įmonės veiklai plėsti, modernizuoti.